Get Adobe Flash player
Home Organizacija
  • Prozivno-redosledni sistemi

  • Sistemi za zakazivanje

  • Sistemi za kontrolu pristupa

  • Desktop virtualizacija

  • Koment sistemi

  • Sistemi za anketiranje

Organizacija

 

 

 

Branka Mandžić - direktor


Petar Radovanović - Head of Support Department

Instaliranje i praćenje ispravnosti i rada instaliranih sistema.


Milan Vlaović - Development Engineer

Razvoj hardvera i softvera prozivno - redoslednih i sistema za ocenjivanje kvaliteta.

 

 

 

Privatni časovi